INFORMACJE NA RYNKU

Informacje, które się kupuje i sprzedaje na oligopolitycznym rynku, muszą być siłą rzeczy przedmiotem różnych machinacji, raczej utrwalaniu istniejących systemów społecznych niż ich przekształcaniu. „Opinia publiczna w krajach rozwiniętycn — czytamy w Raporcie — nie będzie miała rzeczywistego dostępu do pełnych informacji na temat Trzeciego Świata, jego żądań, aspiracji i potrzeb, dopóki systemy informacji i komunikacji nie zostaną uwolnione od charakterystycznego dla nich dążenia do sensacji oraz przedstawiania wiadomości metodami dyktowanymi względami konkurencji i dopóki nie zostaną uwolnione od prze­sądów etnocentrycznych. Rozszerzenie systemu informacji należy uważać za istotny czynnik w próbach stworzenia nowego ładu międzynarodowego i w tym sensie monopolistyczne i dyskrymi­nacyjne praktyki związane z obecnymi metodami rozpowszechnia­nia informacji muszą być uważane za jedną z najgorszych, choć subtelną cechę charakterystyczną obecnego systemu”.

Witaj na moim serwisie o edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z rożnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz strony o tematyce popularnonaukowej to bardzo dobrze trafiłeś! Mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: