SPOŁECZNE KONSEKWENCJE DOMINACJI KULTURALNEJ ZACHODU

Naszkicowane tu problemy krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej dają podstawę do pewnych uogólnień tyczącjrch się społeczno-kulturowych konsekwencji opisanych zjawisk dla ich komunikowania ze światem zewnętrznym.Zacznijmy od stwierdzenia, iż problem oddziaływania infor­macji i kultury z krajów rozwiniętych na obszar Trzeciego Świa­ta nie jest tak jednoznaczny, jak by to można sądzić, choćby na podstawie przytoczonych wyżej opinii. Rzeczywiste i potencjalne dla tych krajów szkody tkwią nie tyle w ilości przyjmowanych treści (choć i tu każda skrajność jest szkodliwa), ile w ich jakości. Sami przedstawiciele krajów rozwijających się przyznają, że mu­szą one wchłaniać więcej przekazów niż kraje rozwinięte, treści z zewnątrz działają bowiem katalizująco na ich dalszy rozwój.

Witaj na moim serwisie o edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z rożnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz strony o tematyce popularnonaukowej to bardzo dobrze trafiłeś! Mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: