W NAJBOGATSZYCH KRAJACH

Istotnie, w niektórych najbogatszych krajach mamy do czy­nienia ze zjawiskami, które świadczą o dążeniu do indywiduali­zacji, a przynajmniej „odmasowienia” komunikowania, dzięki ta­kim środkom technicznym, jak wideo-płyty, wideo-kasety, tele­wizja kablowa (community antenna* television), phone-in sprzę­żony z programami radiowymi, popularne systemy nadawczo-od­biorcze typu walkie-talkie i in. Zdaniem francuskiego socjologa, F. Balle’a, „środki przekazu, które określamy jako masowe, coraz częściej zwracają się do odbiorców specjalnych, będących mniej­szością”. Zamiast o „mass mediach”., można już zatem mówić o   „self mediach”, czy „group mediach”. Ale w dalszym Iciągu mamy tu do czynienia z indywidualizacją odbioru, a nie reali­zacją „prawa do komunikowania”. „Wbrew temu, co mówią nie­którzy, prawo do komunikowania nie może oznaczać możliwości mówienia przez kogokolwiek czegokolwiek i gdziekolwiek bądź, wszystko jedno kiedy i wszystko jedno jak. Udostępnienie wszy­stkim prawa głosu jest utopią:’żadne społeczeństwo nie przeżyłoby tej gadaniny, która by z tego wynikła”.

Witaj na moim serwisie o edukacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z rożnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz strony o tematyce popularnonaukowej to bardzo dobrze trafiłeś! Mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: